inostensible {t a b i t h a ?}
Gratis bloggen bei
myblog.deN I E P O Z O R N A

przenosiny.

PRZENIESIONE TU.

bo żem niezdecydowana.

12.8.07 12:32
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen


W Y K O N A N I E

sharrlotte dla siebie. przy użyciu zdjęcia Rodney'a Smith'a. czcionka nazywa sie elementarz oraz academy engraved let. brasze z fotoszopa cs, podstawowe.
inostensible z angielskiego oznacza niepozorność. czarno na białym, bo inne połączenia kolorystyczne zwyczajnie mi nie pasowały. wszelkie próby kopiowania czegokolwiek (nie licząc zestawienia kolorystycznego) bedą zgłaszane.